Kunststeden Vlaanderen

Persinformatie

De 5 Vlaamse Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) bundelen hun krachten in een nieuw project: Info on the Go. Info on the Go wordt een nieuw en innovatief project waarbij taxichauffeurs, koetsiers en schippers zich engageren om bezoekers en toeristen van de Vlaamse Kunststeden nog hartelijker welkom te heten.

Bovenaan deze page vindt u de nodige downloads.

Voor alle informatie kan u zich wenden tot Jana Kerremans, coördinator van vzw Kunststeden Vlaanderen, via het nummer 0497 55 29 80 of via jana.kerremans@kunststedenvlaanderen.be.