Kunststeden Vlaanderen

  • Toeristisch onthaal 1

Toeristisch onthaal

Vanuit toeristisch oogpunt en gezien de grote aantrekkingskracht die de kunststeden op toeristen uitoefenen, is het van groot belang om bijzondere aandacht te schenken aan de bevordering van de ontvangst en het onthaal van bezoekers.

Wanneer bezoekers aankomen op hun bestemming, is het dus cruciaal om hen op te vangen via infokantoren en infopunten. Heel wat actoren zoals musea, monumenten, kerken en attracties, bieden een eerstelijnsonthaal aan de toerist en spelen een belangrijke rol in het ontvangen, begeleiden en onthalen van bezoekers.

Met dit project willen de kunststeden gericht inzetten op enerzijds eerstelijnsonthaal bij musea, monumenten, monumentale kerken en attracties, en anderzijds op de specialisten, de onthaalmedewerkers van de stedelijke diensten voor toerisme, voor een meer verdiepend onthaal.

Bezoekers worden warm onthaald via een breed netwerk van info- en onthaalpunten. Onze gastvrijheid wil immers ruimer zijn dan enkel warm onthaal bij aankomst.

Via diepte-interviews, rondetafels, workshops … onderzoeken we waardevolle processen en innovaties op vlak van onthaal.